Ordensregler

Grundejerforeningen Skellet                                                                                                                                                                                                            

Reglerne gælder for alle, der bruger sommerhuset.

Motorredskaber, f.eks. plæneklippere, hækkeklippere, motorsave, hobbyværktøj o. lign. støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 18.00 og kl. 08.00, samt på søn- og helligdage mellem kl. 12.00 og 15.00 i perioden fra den 15. maj til og med 31.august.

Benyttelse af radio, TV, grill o. lign. må ske med fornøden hensyntagen til naboer.

Hastigheden på vores veje må ikke overstige 30 km i timen og skal altid afpasses efter forholdene – herunder børns færden.

Parkering bør finde sted på egen grund, men parkering er dog tilladt på foreningens vejareal, hvis der sikres passage.

Hunde skal føres i snor på vejene og deres efterladenskaber skal straks fjernes.

Foreningen ejer strandgrunden Klintevej 53, som frit kan benyttes af medlemmerne. Der må ikke henkastes affald. Benyt det opstillede affaldsstativ.

Afbrænding af haveaffald
Skellets område ligger i sommerhus zone. Derfor er det ikke tilladt at afbrænde have- og parkaffald.

Eneste undtagelse er Sankt Hans bål samt efter særlig tilladelse fra Halsnæs Kommune.

Have- og parkaffald kan afleveres på kommunens genbrugsstationer eller komposteres på egen grund.

Man må gerne grille og lave ”snobrødsbål” på en dertil indrettet bålplads.

Overtrædelse af ovennævnte retningslinjer kan anmeldes til brandmyndigheden i Frederikssund.

Veje / beplantning / rabatter

Skellets veje er privat fællesvej. Foreningen har påtaget sig vedligeholdelsen af vejene (asfalten).

Beplantning skal som udgangspunkt holdes indenfor matriklen. Dog må træer gerne hænge ud over vejen, så længe der er en frihøjde på 4,20 meter.

Det er den enkelte grundejers pligt at holde rabatten fri, så to modkørende biler kan passere hinanden og forgængere færdes frit.

Skellet håndhæver ikke disse regler. Klager skal rettes til Halsnæs Kommunen, der kan beslutte at foretage den nødvendige beskæring og afregne med grundejeren.

Der henvise til Halsnæs Kommunes hjemmeside, hvor der findes vejledninger om beskæring og vedligeholdelse af rabatter.

Opdateret 5. juni 2017.

Grundejerforeningen Skellet ordensregler som pdf-fil