Seneste nyt 27.3.20 arbejdsdag aflyst pga. corona-pandamien

 

Arbejdsdag med grundejerdialoger den 11. april kl. 10-12

Kære alle
Vores arbejdsdag er udsat til senere på sommeren. Vi kan ikke forsamles i disse corona-tider.
Pas godt på jer selv og hinanden ♥
De bedste hilsener
Trine

Foråret er på vej og vi skal gøre vores fællesgrund klar til sommeren.
Vi glæder os til at se jer på vores fælles strandgrund.
Børn og børnebørn er som altid meget velkommen ♥

Årsregnskab 2019 er endnu ikke godkendt af generalforsamlingen men det er nu godkendt af de kritiske revisorere.

Du kan se det her: Årsregnskab Skellet 2019 ikke godkendt af GF

Arbejdsdag på fællesgrunden tirsdag den 30. juli kl. 10-12

Bestyrelsen har besluttet at afholde en 3. arbejdsdag denne sommer 🙂 Den mand der normalt slår vores græs har meldt fra (meget sent), og da vi kan ikke finde en anden, gør vi det selv. Kom glad og medbring gerne en le eller buskrydder 🙂 Vi glæder os til at se jer på vores fælles strandgrund.
Børn og børnebørn er som altid meget velkommen ♥

Hjertestarterkursus

Jeg må ikke afholde kurser, fordi jeg ikke er autoriseret i det, men kun er hjerteløber. Derfor har jeg booket hjerteforeningen til introduktionskursus i genoplivning og hjertestarter. Jeg forsøger at få dem ud i august/september, men efter al sandsynlighed bliver det først til foråret 2020.

Strandgrunden

Vi har repareret trappen og afsatserne samt sat et privat-skilt op.

Vi har fået henvendelse om at slå græsset på stierne, og som beskrevet ovenfor, er det også en fejl, at det ikke er sket. Manden,der normalt gør det, har ikke før 23. juli meddelt os, at han ikke ønsker opgaven! Vi kan ikke finde en anden, så derfor gør vi det denne gang selv, men skal naturligvis på længere sigt have en til at udføre opgaven.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at sætte hegn (og udskifte det ødelagte) ud mod vejen. De planter, vi nu to gange har forsøgt at få til at voksne og blive til et naturligt hegn, er døde begge gange, og vi ønsker, at grunden skal være lidt mere privat, end den er nu.

Referater og beretning fra GF2019 

I kan på hjemmesiden finde alle referater fra bestyrelsesmøder, generelforsamling samt beretninger.

Vi sender dem ikke ud, fordi de fylder for meget, og arbejdet med at sende i så mange grupper er for stort i forhold til selv at tjekke ind på hjemmesiden.

Nabohjælp er nu en app og hjemmesiden er lukket

Den 6. maj 2019 lukkede hjemmesiden som brug for login. Man kan i dag kun anvende en app på sin mobiltelefon og det har gjort det mere besværligt, især for vores ældre medlemmer.

Jeg har henvendt mig til Nabohjælp og delt min bekymring om at færre kommer til at bruge systemet, når hjemmesiden ikke er en mulighed. De har fået mange henvendelser og overvejer om siden skal genåbnes.

Du kan hente appen via GOOGLE PLAY og APP STORE.

Nabohjælp er fortsat en rigtig god idé som forebyggende indbrudsstrategi, og jeg hjælper gerne med at få startet op for dem, der har brug for det. Kik forbi på Akacievænget 8, og lad os se på det.

Vejboder

Vi har fået flere henvendelser fra folk, der syntes, at vejboder er et forstyrrende element i vores område.

Det er der ganske givet en stor bunke forskellige meninger om, men vi kan som bestyrelsen ikke sige hverken ja eller nej tak til boderne.

Dog er det vigtigt, at være opmærksom på, at boden skal stå på egen matrikel, ikke vejen eller i rabatten, men helt inde på egen grund.

Generalforsamling Grundejerforeningen Skellet 2020

  1. juni kl. 10:00 på Hotellet i Hundested.

Jeg håber alle nyder sommeren i vores skønne Hald Strand og opfordrer til gode dialoger og samvær.

Husk, at hvis I har det mindste på hjertet, så kontakt gerne bestyrelsen. Vores vigtigste opgaver er jo at være i god dialog med grundejerne i vores forening. 

De bedste hilsener

Trine Mortensen

Formand for grundejerforeningen Skellet

Akacievænget 8

Mobil: 23702230

Mail: trinem@youmail.dk