Fredninger

Ifølge vedtægterne er en af foreningens opgaver at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Halsnæs Kommune. Se:

Opgaver / Fredninger / Valnøddeplantage https://skellet-hald.dk/valnoeddeplantage/