Valnøddeplantage

En række grundejere som grænser til ejendommen Udlodsvej 15, 3370 Melby har hyret en advokat til at varetage deres klage over at Halsnæs Kommune er meddelt tilladelse til at etablere en valnøddepassage på denne ejendom, idet de mener at det er i strid med en fredning af ejendommen.

En del af disse grundejere er medlem af Grundejerforening Skellet. Trine Mortensen har som repræsentant for disse grundejere anmodet bestyrelsen om at tilslutte sig denne klage. Det har bestyrelsen gjort med email fra bestyrelsens formand Kim Krüger til Trine Mortensen d. 13. august 2023 således:

Bestyrelsen for grundejerforeningen: Skellet bekræfter hermed at Advokat (H) Ingrid Brix Jensen repræsenterer os i alle spørgsmål vedr. fredning og beskyttelseslinje på ejendommen Udlodsvej 15… så længe at det ikke har juridiske eller økonomiske konsekvenser for grundejerforeningen Skellet.

Sagsakter

2022-07-18 Trine Mortensens mail til Kommunen

2022-08-04 Klage til kommunen

2023-08-12 Kommunens afgørelse

2022-08-13 Foreningens støtte til klagen

2022-08-25 Klage fra Naturfredningsforeningen

2022-09-05 Klage – Miljø og Fødevareklagenævnet

2022-09-08 Kommunens bemærkninger