Energiparker

21. oktober 2023

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemført en screening for at identificere et antal større områder til energiparker. Resultatet heraf er sendt i offentlig høring fra den 10. oktober til den 14. november 2023. Se https://planinfo.dk/landsplanlaegning/statslig-screening-for-arealer-til-energiparker.

En gruppe Torup og omegns-borgere har startet en selvstændig borgergruppe om den påtænkte energipark ved Torup og er ved at skrive et kritisk høringssvar med frist 14. november. Gruppen har inviteret Grundejerforeningen Skellets bestyrelse til at følge med i dette arbejde, og det har vi sagt ja tak til. Formanden repræsenterer bestyrelsen i dette arbejde.

Vi vil her orientere nærmere herom som arbejdet skrider frem.

Med venlig hilsen

21. oktober 2023

Henrik Hauch
Formand Grundejerforeningen Skellet
Bavnevejen 17
3390 Hundested
2843 0275
formand@skellet-hald.dk
www.skellet-hald.dk

29. oktober 2023

Borgergruppen om energipark ved Torup har oprettet facebook-siden https://www.facebook.com/groups/sommerellersolceller/

Gruppen har tillige iværksat en anonym spørgeskemaundersøgelse om holdningen til projektet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccyrbcKAw6c6C73WHQofthm1ogDhmVFtGKIpo2tv6cyl1GUw/viewform?pli=1

Henrik Hauch
29. oktober 2023

10. november 2023

Bestyrelsen har i dag fra Carsten Møller, carsten1967@gmail.com, +45 61 74 41 60 modtaget et udkast til indsigelse fra “Borgergruppen om energipark ved Torup”. Heri er Grundejerforeningen Skellet nævnt som afsender.

Grundejerforeningen Skellets bestyrelse mener ikke at have bemyndigelse hertil. Dette har jeg meddelt Carsten Møller med anmodning om at slette Grundejerforeningen Skellet fra indsigelsen.

Det står selvfølgelig medlemmerne frit om de vil tilslutte sig indsigelsen og evt. kontakte borgergruppen herom.

Henrik Hauch
10. november 2023