Opgaver

Bestyrelsen varetager opgaver på medlemmernes vegne efter de retningslinjer som generalforsamlingen udstikker. Se: